2017-01-31

"Explain inter-sectionality to a Malay-speaking audience..." in barely functional Malay

Dari segi bangsa, sesuatu bangsa memang menerima kemudahan yang lebih daripada sesuatu banga yang lain.

Dari segi perkauman, sesuatu kaum memang menerima kemudahan yang lebih daripada sesuatu kaum yang lain.

Dari segi [pick a word for gender/sex], lelaki atau wanita memang menerima kemudahan yang lebih daripada yang lain.

Dari segi [pick a word for class]... blah blah.

Ketidakseimbangan kemudahan antara kepelbagaian kumpulan-kumpulan inilah topik yang hendaklah kita membincang pada hari ini. Apakah perbezaan antara kemudahan yang diterima oleh seorang wanita, yang berbahasa Melayu sahaja, penduduk Kota Bahru, pemegang ijazah tinggi... dengan kemudahan yang diterima oleh seorang lelaki, yang berbahas Melayu/Cina/German, penduduk di KL, tanpa ijazah? Marilah kita bermula...

No comments :

Post a Comment